Over Health Care Academy

“Een groot deel van de zorg krijgen we vandaag nog altijd in het ziekenhuis. Dat zal straks anders zijn. Ziekenhuizen evolueren van plaatsen waar patiënten verblijven en artsen consulteren, naar gespecialiseerde zorgkruispunten waar je enkel nog complexe behandelingen krijgt. Na een kort verblijf verwijst men je door naar de revalidatiekliniek of thuiszorg. (...) Dat betekent dat ook de verstrekkers die buiten de ziekenhuismuren actief zijn, bij het verhaal betrokken moeten worden.”
Itinera Institute, 2011
Health Care Academy is een kalendersite die alle zorgaanbieders in de markt toelaat om op een gestructureerde manier hun aanbod aan informatieve en educatieve programma's aan te kondigen en de organisatie en opvolging ervan te beheren. Hoewel heel wat zorginstellingen een soort agenda op hun website hebben, kunnen ze daarmee geen beheer van hun events aan en bovendien is er nog steeds niet één Belgisch referentiepunt voor alles wat aanbod is aan opleidingen in de zorgsector, waar belangstellenden makkelijk en overzichtelijk hun leertraject kunnen inplannen en beheren.
Health Care Academy vult deze lacune in. Inderdaad, Health Care Academy biedt u de mogelijkheid om uw informatieve en educatieve inspanningen naar uw medewerkers en het zorgnetwerk rondom u, op een structurele manier aan te kondigen en te verzorgen. U kunt via Health Care Academy nml. al uw seminaries, colloquia, congressen, lezingen, community events,... online plaatsen, uw publiek ervan verwittigen en de inhoud ervan nadien ook ter beschikking stellen. De bezoekers van de site kunnen educatieve mogelijkheden kiezen, inschrijven en zo hun educatieve kalender/leertraject voor het jaar/een periode samenstellen.
Meer informatie kan u vinden op https://info.livingstone.eu/health-care-academy-for-hospitals-or-medical...